Afreksstefna

Afreksstefna KKÍ samþykkt á Körfuknattleiksþingi í maí 2015 (.pdf)

 

Hlutverk afreksnefndar KKÍ

Er að auka áhuga og þátttöku á körfuknattleiksíþróttinni með því að halda úti öflugu afrekstarfi frá 15

ára aldri. Markmiðið er að senda sem flest landslið KKÍ í Norðurlandamót á hverju ári en þátttaka í

Evrópukeppnum ræðst af stöðunni í aldurshópnum og fjárhag sambandsins hverju sinni. Það er ein

að skyldum sambandsins að auka þátttöku landsliða á erlendum vettvangi. Með því er verið að búa

til fyrirmyndir sem stuðla að frekari þátttöku í íþróttinni. Afreksnefnd á að stuðla að því að

körfuknattleiksíþróttin eignist fleiri atvinnumenn sem er nauðsynlegt til að hámarka árangur í elstu

aldursflokkunum á alþjóðavettvangi.

 

Formaður nefndar kemur úr stjórn sambandsins en meðstjórnendur eru skipaðir af stjórn eftir

ársþing sem haldið er á tveggja ára fresti. Stefna stjórnar er að velja aðila í afreksnefnd sem eru

fyrrverandi afreksfólk, þjálfarar eða einstaklingar með mikla reynslu í stjórn afreksmála. Formaður KKÍ

og starfsmaður nefndarinnar sitja einnig fundi afreksnefndar sem haldnir eru a.m.k. einu sinn í

mánuði allt árið um kring.

 

Afreksnefnd sér um ráðningar landsliðsþjálfara, ákveður æfingahópa og skipuleggur æfingar í samráði

við starfsmenn og landsliðsþjálfara sambandsins. Afreksnefnd er ráðgefandi til stjórnar um það í

hvaða alþjóðlegum verkefnum landsliðin taka þátt.

Afreksnefnd leggur áherslu á að fræðsla þjálfara sé aukin og fundar í því sambandi reglulega með

fræðslunefnd en skilyrði fyrir því að hægt sé að auka árangur í afreksstarfinu er góð og markviss

þjálfun barna og unglinga.

 

Afreksnefnd ræður yfirþjálfara yngri landsliða til tveggja ára í senn. Yfirþjálfari yngri landsliða er

faglegur ráðgjafi afreksnefndar og annast samskipti við þjálfara yngri landsliða varðandi m.a. skipulag

æfinga, æfingamagn, val á leikmönnum, skipulag liðsins jafnt innan vallar sem utan. Hann hefur

eftirlit með því að þjálfarar framfylgi áherslum afreksnefndar.

KKÍ skilgreinir alla iðkendur sem valdir eru til æfinga með landsliðum sambandsins sem

afreksíþróttafólk.

 

Afreksnefnd KKÍ stendur fyrir eftirfarandi verkefnum í dag og stefnir að til framtíðar:

Fyrsta stig í afreksferli KKÍ :

Úrvalsbúðir fyrir 11 til 13 ára haldnar tvisvar á ári þar sem 500 iðkendum er boðið að taka þátt,

tilnefndir af sínu félögum.

Afreksbúðir fyrir 14 ára eru haldnar tvisvar á ári þar sem 100 (50 stelpur og 50 strákar)

framúrskarandi iðkendur eru valdir til þátttöku af þjálfurum KKÍ.

Annað stig þar sem verið er að undirbúa unga íþróttamenn fyrir frekara landsliðsstarf:

 

15 ára landslið drengja og stúlkna

Fyrsta stigið í uppeldi landsliðsfólks. Hér fær efnilegt ungt íþróttafólk innsýn í hvað það er að vera

þátttakandi í landsliði KKÍ. Landslið hafa farið síðastliðin ár á mót í Kaupmannahöfn sem er opið mót.

 

16 ára landslið drengja og stúlkna

Þessi lið hafa farið árlega á Norðurlandamót og stefnt er að því að liðin taki sömuleiðis reglulega þátt

í Evrópukeppni. Gerð er krafa um að þjálfarar séu með góða þekkingu og reynslu af þjálfun barna og

unglinga og séu fagmannlegir í vali á leikmönnum. Lögð er áhersla á að þjálfarar kynni sér áherslur

KKÍ í varnar– og sóknarleik til að undirbúa landsliðsfólkið fyrir framtíðina. Stefnt er að því að hafa

umgjörðina sem besta og aginn sé hinn sami og hjá eldri landsliðum. 

 

18 ára landslið drengja og stúlkna

Þessi lið hafa farið árlega á Norðurlandamót og stefnt er að því að liðin taki sömuleiðis reglulega þátt

í Evrópukeppni. Gerð er krafa um að þjálfarar séu með góða þekkingu og reynslu af þjálfun barna og

unglinga og séu fagmannlegir í vali á leikmönnum. Lögð er áhersla á að þjálfarar kynni sér áherslur

KKÍ í varnar– og sóknarleik til að undirbúa landsliðsfólkið fyrir framtíðina. Stefnt er að því að hafa

umgjörðina sem besta og aginn sé hinn sami og hjá eldri landsliðum

 

20 ára landslið karla og kvenna

Undirbúningur fyrir síðasta stig afreksstarfsins. Lögð er áhersla á að hafa sömu umgjörð og hjá A –

landsliðum. Aðalþjálfari liðanna er jafnframt í þjálfarateymi A- landsliða og lögð áhersla á að hafa

sömu áherslur í sóknar– og varnarleik þannig að auðvelt sé fyrir leikmenn að stíga næsta skref sem er

þátttaka í A– landsliðsstarfi KKÍ.

 

A - landslið karla og kvenna

Síðasta stig afreksstarfsins. Hér er lögð áherslu á að hámarka árangur. Valið snýst um að finna bestu

íþróttamennina hverju sinni. Markmið er að senda bæði liðin í sem flest mót, Heimsmeistaramót,

Evrópukeppni og Norðurlandamót.

 

Fjármögnun

KKÍ nýtur styrkja frá afrekssjóði ÍSÍ eins og önnur sérsambönd sem halda út afreksstarfi á Íslandi. Fer

upphæðin eftir stærð sjóðsins, umfangi verkefna og fjölda umsókna í sjóðinn. Sambandið hefur

markvisst unnið að því að fjölga styrktaraðilum. Alþjóðasambandið, FIBA, byrjaði nýlega að styrkja

yngri landslið vegna þátttöku í Evrópukeppnum. Því miður þurfa þátttakendur yngri landsliða ennþá

að greiða hluta kostnaðar vegna þátttöku í erlendum verkefnum. Langtímastefnan er að landsliðin

verði sjálfbær með styrkjum frá Afrekssjóði/ríkisvaldi, alþjóðasambandinu og innlendum

styrktaraðilum.

 

Aðstaða

Eitt helsta vandamál afreksstarfsins er að finna æfingatíma fyrir öll landslið. Leitað er til íþróttafélaga,

bæjarfélaga og héraðssambanda um aðgengi að aðstöðu. Þetta torveldar skipulag við æfingar. Það er

markmið körfuboltahreyfingarinnar að öll landslið sambandsins geti æft og leikið á þjóðarleikvangi.

 

Fagteymi

KKÍ hefur samið við Atlas sem fer með yfirumsjón með sjúkraþjálfun landsliða sambandsins. Fjöldi

sjúkraþjálfara sem ferðast með liðunum fer eftir stærð verkefnisins. Atlas hefur milligöngu um

aðgang að sérfræðingum í íþróttalækningum sem hægt er að senda landsliðsfólkið til ef meiðsl eru

alvarleg eða þrálát. Sjúkraþjálfari er til staðar á öllum æfingum og leikjum A landsliðs karla og kvenna.

KKÍ hefur notað sálfræðiteymi ÍSÍ þegar þess er þörf. Stefnt er að því að auka þann þátt sem og

aðkomu næringasérfræðinga fyrir alla aldurshópa.

 

Þjálfaramenntun

Vinna við nýtt og endurbætt menntakerfi körfuknattleiksþjálfara er á lokastigi og mun klárast sumarið

2015 og þá munu verða gerðar enn meiri kröfur til allra þjálfara er ráðnir verða. 

 

Framtíðarsýn

Helsta verkefnið er að tryggja fjármögnun til lengri tíma en ekki þurfa á síðustu stundu að taka

ákvörðun um þátttöku þegar svör liggja fyrir hjá afrekssjóði og styrktaraðilum. Stefnan er að foreldrar

barna og unglinga þurfi ekki að leggja fram fjármagn vegna þátttöku í afreksstarfi KKÍ. Því miður er

það staðreynd í dag að sambandið þarf að treysta því að foreldrar séu tilbúin að taka þátt. KKÍ er í dag

í fyrsta skipti að fá stuðning frá FIBA við þátttöku í Evrópumótum. Með betri árangri A-landsliðanna er

að verða til fjöldskylda fyrirtækja sem eru tilbúin að styðja við bakið á afreksstarfi KKÍ.

Forysta KKÍ styður uppbyggingu afreksmiðstöðvar í Laugardal þar sem aðstaða verður til æfinga og keppni fyrir öll landslið. Markmiðið er að öll landslið KKÍ taki þátt í Norðurlanda – og Evrópumótum. A-landsliðin taki þátt í

Norðurlandamótum, Evrópumótum og Heimsmeistaramótum. Árangur á Heimsmeistara– og

Evrópumótum ákveður hvort liðin komast á Ólympíuleika. Stefnt skal að því að komast á lokamót

með bæði A-landsliðin samanber árangur A– landsliðs karla á árinu 2014.

 

Afreksstefna þessi gildir fram að næsta Körfuknattleiksþingi vorið 2017.